Psykologisk facilitering

Varför psykologisk facilitering?

Psykologisk facilitering startades för att facilitering via forskning och beprövad erfarenhet, visat sig vara ett väldigt bra sätt att få ut psykologisk kunskap. Som psykologer är vi väl och brett skolade inom psykologin. Som facilitator är vi intresserade och fokuserade på att skapa effektiva processer. Det är två fält som kompletterar varandra och vår strävan är att bidra till synergieffekter och utveckling inom psykologi, facilitering och samhället i stort. 

20% rabatt

vid tidig anmälan till kursen Psykologisk facilitering
Läs mer om kursinnehållet

Vad tycker andra om kursen?

Headshot
“Som chef har jag rekommenderat ett par stycken anställda att gå specialistkursen Psykologisk facilitering. Mina medarbetare har utvecklats och kvaliteten på uppdragen har ökat. Har bara gott att säga!”Christina Sildenstedt
Verksamhetschef, psykolog, Previa
Headshot
“Denna kurs rekommenderas varmt för alla som arbetar med utvecklings- och förändringsprocesser. Verkligen en kurs som 'walks the talk', konkret faciliteringsträning med kunniga kursledare i kreativt lärandeklimat.”Ingrid Almgren Sjölander
Leg psykolog
Headshot
“Som organisationskonsult är det helt avgörande för resultatet i mina uppdrag om jag kan hjälpa människor till eget engagemang, delaktighet och involvering i processen. Kursen och kursledarna gav mig massor av verktyg för att lyckas med det!”Charlotte Råwall
Leg psykolog
Headshot
“Kursen har tillfört stor nytta för mig, den innehåller till stor del praktiska inslag som omedelbart går att omsätta i arbets- situationer. Kursen ger även utrymme att öva på de praktiska momenten och för mig har det varit värdefullt att jobba i par för att fördjupa lärandet.”Christina Öhman
Leg psykolog