Varför psykologisk facilitering?

Psykologisk facilitering startades för att facilitering som metod är ett bevisat effektivt sätt att driva utvecklingsprocesser och att tillvara kollektiv kapacitet. Som psykologer är vi väl och brett skolade inom psykologin. Som facilitatorer är vi intresserade och fokuserade på att skapa effektiva processer. Det är två fält som kompletterar varandra och vår strävan är att genom specialistkursen bidra till synergieffekter och utveckling inom psykologi, facilitering och samhället i stort. Att vara en skicklig facilitator är en färdighet som är till stor hjälp i både psykologrollen och i sammanhang när psykologer jobbar som till exempel chefer, förändringsledare och verksamhetsutvecklare.

Facilitering härstammar från det latinska ”facilitate” som betyder ”underlätta” och handlar om att bistå en grupp att identifiera, lösa problem samt fatta beslut på ett effektivt sätt. Facilitatorn jobbar främst med att vara processtödjare och går inte in som expert i själva ämnet. Forskning visar (Baskerville, 2012, mfl) att facilitering genererar effektivare processer eftersom du som facilitator skapar stabila strukturer vilket möjliggör inkluderande och därmed engagerande processer.

Läs mer om kursen

Vem är du?

  • Du som kontaktar oss kan vara intresserad av någon för att facilitera utvecklingsarbeten, implementeringar, förändringar eller andra processer.
  • Du kan vara psykolog och intresserad av att gå vår specialistkurs Psykologisk facilitering.
  • Du kan även vara intresserad av en utbildning i facilitering som vi skräddarsyr utifrån önskemål och förkunskaper.

Teamet

Headshot
Charlotte Henschel

Leg psykolog och organisationskonsult, Specialist i arbets- och organisationspsykologi

Charlotte har arbetat i över 20 år som organisationskonsult, bland annat inom företagshälsan, och har stor vana av att facilitera olika utvecklingsprocesser i både privat och offentlig verksamhet. Nyckelord är involvering och medskapande, för att underlätta för grupper och organisationer att uppnå sina mål. När alla aktiveras och vars och ens kompetens tas tillvara ger det fler perspektiv, möjlighet till bättre resultat, och boostar motivation och delaktighet. Vid komplexa frågor är det avgörande att samla parter och intressenter för att söka vägar framåt och kunna åstadkomma förändring. Charlotte driver eget konsultföretag inom organisation och ledarutveckling.

Headshot
Johan Möller

Leg psykolog/ organisationskonsult, STP arbets- och organisationspsykologi.

Johan har studerat och arbetat inom fältet sedan 2002. Arbetar ffa med grupp, ledar- och organisationsutveckling. Interventionerna utgår från att involvera rätt intressent i korrekt omfattning och därmed bygga utvecklingsprocesser som håller. Arbetar i eget bolag med både privata och offentliga kunder.

Headshot
Helena Tronner

Leg psykolog/ organisationskonsult, Specialist i arbets- och organisationspsykologi.

Helena är expert inom ledarskap, transformationer och kulturförändringar. Hon är en rutinerad facilitator, både internt och externt, och är verksam vid Knowit, där hon under flera år haft olika ledande positioner inom bolaget.